VärmekabelVärmekabel är en typ av elkabel som blir varm när den får spänning
Det går att använda en värmekabel till golvvärme, frostskydd i vattenrör, snöfria markytor, garagenedfarter, hängrännor utan istappar samt många andra typer av användningsområden

Parallellresistiv värmekabel

Parallellresistiv värmekabel har konstant effekt och användas för tex frostskydd och hålla värme i tankar och annan utrustning.

Självreglerande värmekabel

Självreglerande värmekabel är en värmekabel med motstånd som varierar med omgivningens temperatur.
Värmekabel värmer smidigt upp där värme behövs och tillför värme för att hindra frysning eller att hålla värmen på en viss temperatur.

Vanliga applikationer är golvvärme, frostskydd i vattenrör, snöfria markytor, garagenedfarter, hängrännor utan istappar samt på mängder av industriapplikationer.

Legionella

Legionärssjuka som även kallas Legionella är en form av lunginflammation som drabbar mellan 100 och 200 personer i Sverige per år.

Man blir smittad genom att man andas in små droppar eller vattendimma med vatten som blivit förorenat med bakterien.
Vanligtvis räcker det med antibiotikabehandling för att bli frisk igen. I svårare fall eller för personer med nedsatt immunförsvar behövs sjukhusvård.

Legionella bakterierna kan orsaka två helt olika sjukdomar, den ena är Pontiac feber som liknaren helt vanlig influensa, medan den andra är en typ av lunginflammation som kallas legionärssjukan.
Varje år insjuknar mellan 100 och 200 svenskar i Legionärssjuka och ungefär hälften av dess tros ha blivit smittade utomlands.

Legionella-bakterier växer och frodas i vattentemperaturer runt 18 till 45 grader Celsius och sprids via vattenånga.
Genom att hålla en temperatur på 60 grader i vattenledningar och tankar där vatten lagras kan man undvika risken för legionella.

Tv-tablå

MyBuddys Länkkatalog

Tips: Vill du ha information om domäner använd https://domainstats.io/